Home » きまぐれ写真館 » Vasconcellea goudotiana(ゴウドディアナ パパイア)Vasconcellea goudotiana(ゴウドディアナ パパイア) 左から雄花・雌花と雌株です。